۳۰جز قرآن بصورت فایل صوتی با صدای استاد منشاوی

۳۰جز قرآن بصورت فایل صوتی با صدای استاد منشاوی و نیاز به دانلود ندارد، فقط کافیست روی لینک بزنید.

جهت استفاده به ادامه خواندن بروید.

سم الله الرحمن الرحیم

سی جزء قرآن بدون نیازبه دانلود با صدای مشاری العفاسی

 

جزء ۱ ⇨ http://j.mp/2b8SiNO

جزء ۲ ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ

جزء ۳ ⇨ http://j.mp/2bFSrtF

جزء ۴ ⇨ http://j.mp/2b8SXi3

جزء ۵ ⇨ http://j.mp/2b8RZm3

جزء ۶ ⇨ http://j.mp/28MBohs

جزء ۷ ⇨ http://j.mp/2bFRIZC

جزء ۸ ⇨ http://j.mp/2bufF7o

جزء ۹ ⇨ http://j.mp/2byr1bu

جزء ۱۰ ⇨ http://j.mp/2bHfyUH

جزء ۱۱ ⇨ http://j.mp/2bHf80y

جزء ۱۲ ⇨ http://j.mp/2bWnTby

جزء ۱۳ ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ

جزء ۱۴ ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

جزء ۱۵ ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

جزء ۱۶ ⇨ http://j.mp/2b8SegG

جزء ۱۷ ⇨ http://j.mp/2brHsFz

جزء ۱۸ ⇨ http://j.mp/2b8SCfc

جزء ۱۹ ⇨ http://j.mp/2bFSq95

جزء ۲۰ ⇨ http://j.mp/2brI1zc

جزء ۲۱ ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

جزء ۲۲ ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

جزء ۲۳ ⇨ http://j.mp/2brItxm

جزء ۲۴ ⇨ http://j.mp/2brHKw5

جزء ۲۵ ⇨ http://j.mp/2brImlf

جزء ۲۶ ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

جزء ۲۷ ⇨ http://j.mp/2bFRXno

جزء ۲۸ ⇨ http://j.mp/2brI3ai

جزء ۲۹ ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

جزء ۳۰ ⇨ http://j.mp/2bFREcc

———————————————————————————————-

منبع :  http://serateshgh.com/135919