سردار حاج قاسم سلیمانی در اجلاس روز جهانی مسجد گفت…

اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این با حجاب است یا اصلاح‌طلب و اصولگراست، پس چه کسی می‌ماند؟ این‌ها همه مردم ما هستند.