تبدیل وبلاگ دهنوی به سایت

با توجه به اینکه این سایت از سال ۹۰ تا مرداد ۹۶ وبلاگ بوده است و با تبدیل آن به سایت آدرسش نیز تغییر پیدا کرده است لذاجهت استفاده از مطالب قبلی وبلاگ که از سال ۹۰ تا ۱۵ مرداد ۹۶ موجود می باشد به آدرس   http://dehnavi1341.blogfa.com   مراجعه نمایید.