معنی کلمه رجیستری (registry

ه طور خلاصه رجیستری جایی است که تنظیمات نرم‌افزارها و اطلاعاتی از سخت‌افزارها در آن ثبت می شود. در مبحث طرح رجیستری کردن گوشی های موبایل؛ به این معنا است که ثبت مشخصات موبایل از قبیل شماره سریال موبایل، که در جهت کنترل بازار موبایل و مبارزه با قاچاق کالا به وجود آمده است.

رجیستری چیست؟

به طور خلاصه رجیستری جایی است که تنظیمات نرم‌افزارها و اطلاعاتی از سخت‌افزارها در آن ثبت می شود.

رجیستری در ویندوز چیست؟

رجیستری در ویندوز حاوی فایل های اطلاعاتی است که به ویندوز برای کنترل سخت افزار، نرم افزار، محیط کاربر و ارتباط با ویندوز کمک می کند.

رجیستری یک سری از فایلها است که همه جوانب عملکرد سیستم و چگونگی کارکرد آن حتی با وسایل جانبی را تحت کنترل دارد.

به زبان ساده رجیستری ویندوز جایی است که برنامه های نرم افزاری و خود ویندوز را شناسانده و اطلاعات برای استفاده بین دفعات مختلف اجرا نگهداری می شود.

برای عنوان مثال: سیستم، فهرست درایورهای لازم جهت بارگذاریِ سخت‌افزارها و نحوهٔ پیکربندی بخش‌های زیرسیستمی (مثل مدیر حافظه و مدیر پردازش) را از رجیستری می‌خواند.

رجیستری موبایل چیست؟

در مبحث طرح رجیستری کردن گوشی های موبایل؛ به این معنا است که ثبت مشخصات موبایل از قبیل شماره سریال موبایل، که در جهت کنترل بازار موبایل و مبارزه با قاچاق کالا به وجود آمده است.