علی عبدالله صالح در حال فرار کشته شد

علی عبدالله صالح، عارف زوکا معاون وی و یاسرالعواضی دبیر کل حزب موتمر ، در حال فرار با خودروی زرهی در اطراف صنعا کشته شدند.