«علی خوش لفظ» جانباز۷۰درصد به شهادت رسید

«علی خوش لفظ» جانباز۷۰درصد دفاع مقدس پس از تحمل سال‌ها رنج جانبازی به شهادت رسید.

«وقتی مهتاب گم شد» عنوان کتاب خاطرات این شهید است که پیشتر مورد عنایت رهبر انقلاب هم قرار گرفته بود.