فیلم/ چه کسانی پرچم ایران را پایین کشیدند؟

جهت دیدن فیلم کسانی که پرچم مقدس ایران را پایین کشیدندو روایت صریح از اقدام بی‌شرمانه یک اغتشاشگر  اینجا  کلیک نمایید.