زیبا کلام ها کاسبان زلزله!!

پولهاتو بده کمک به زلزله زده ها (کاسبان زلزله!)
مردم پول دادن که به درد مردم زلزله زده رسیدگی بشه نه اینکه زیباکلام بذاره تو حسابش بگه بعدا میخوام باهاش کار فرهنگی کنم!

صادق زیباکلام با ۳٫۴میلیاردتومان کمک مردم به زلزله زدگان چه کرد؟

زیباکلام: پولی که توسط بنده تهیه شده و تا به امروز سه‌میلیارد و ۴٠٠ میلیون شده
از این پول به‌جز ٣٠ میلیون تومان که همان ابتدای کار برای کمک‌های فوری برداشت شد، مابقی سرجایش قرار دارد
یعنی حدود سه‌میلیارد و ٣٧٠ میلیون تومان دست‌نخورده باقی مانده و ما تعمدا نه وارد کار کانکس و چادر شدیم و نه وارد کار دارو شدیم
به این علت که مهم‌تر از کانکس و چادر و شیرخشک و دارو و مناظر و مدارسی که از بین رفته، زلزله واقعی در کرمانشاه و کردستان، فقر است

منبع: مصاحبه زیباکلام با روزنامه شرق و سایت کلوپ