برگزاری اردوی فرهنگی رزمی یک روزه توسط بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه

اردوی فرهنگی رزمی یک روزه در مورخ پنج شنبه ۹۶/۱۱/۵ توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه برگزار گردید و اعضای بسیج جامعه پزشکی جهت آمادگی دفاعی و رزمی به میدان تیر واقع در تنگه کنشت اعزام گردیدند و درپایان نفرات برتر توسط آقای دکتر منصوری  فرمانده بسیج جامعه پزشکی مورد تشویق قرار گرفتند.

در ادامه عکس های این مراسم تقدیم می گردد.