پاسخ محکم حاجی دلیگانی به توییتر پرانی های حسام آشنا

پاسخ محکم حاجی دلیگانی نماینده انقلابی مجلس به توییتر پرانی های حسام آشنا مشاور روحانی:

رئیس جمهور هم خانه‌اش را عوض کرده و هم در روزهای برفی به محل کارش نرفته است.