تمسخر اقدامات قالیباف توسط احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس

احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:وقتی می‌گوییم شهردار تهران باید اجرایی باشد لزوماً به معنی این نیست که خودش دست به اجرا بزند. ارزش‌هایی که قبلاً مدیریت شهری تهران به‌ویژه در دوران دوازده ساله اخیر به وجود آورده باعث شده که عده‌ای فکر کنند شهردار باید کسی باشد که پشت موتور بپرد و به پروژه‌ها سرکشی کند و یا وقتی جایی مشکلی دید خودش کلنگ بردارد و وارد عملیات بشود. این‌ها بیشتر کارهای عوام‌فریبانه است.»