«نوشابه آمریکایی» اسپانسر همایش ایرانی با حضور وزیرکار

بنرهای تبلیغاتی شرکت پپسی کولای آمریکا در همایش روز صنعت و معدن خراسان رضوی که شامگاه پنجشنبه با حضور علی ربیعی وزیر کار و تامین اجتماعی برگزار شد.