انتقاد تند «المیرا شریفی‌مقدم» از اجرای «مرتضی حیدری» در مصاحبه با روحانی

المیرا شریفی مقدم در انتقاد از اجرای مرتضی حیدری در گفت و گو با روحانی نوشت: برادرمون بلد نیست پینگ پنگ بازی کنه؟! فقط سر تکون میده و تایید میکنه!