فرهنگ وارونه

اگه یکی اتومبیل با قیمت نجومی بخره و بندازه زیر پاش ،
میگن ثروت خودش بوده دوس داشته، مگه ما فوضولیم!!

اگه یکی دیگه پولشو جمع کنه بره کربلا و مکه
یاد کودکان کار و محرومین جامعه می افتن!
با همچین جماعتی طرفیم…