تصویر صدام در دوران اوج و دوران محکومیت در زندان

نردبان این جهان ما و منیست؛
عاقبت این نردبان افتادنیست.
لاجرم هر کس که بالاتر نشست.
استخوانش سخت تر خواهد شکست.