استقبال رسمی عبدالمهدی از روحانی

دکتر روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران بعداز ظهر دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ در کاخ نخست وزیری عراق مورد استقبال رسمی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق قرار گرفت.