چرا برای رفع چشم زخم به تخته می زنند

تا حالا شده وقتی فکر می‌کنید یکی چشمتون زده سریع بزنید به یه چوب برای رفع چشم زخم؟ تصویر پایین را بخونید ، تا ببینم دفعه دیگه‌ام این کار رو می‌کنید یا نه !