تست/چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟

یک تست بسیار جالب
چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟ جواب تست رانگاه نکنید
۱-عددی دلخواه بین(۱-۸)انتخاب کنید. ۲ -آنرابا۱۰جمع کنید.
۳-دوباره با۵ جمع کرده. -بازحاصل بدست آمده رابعلاوه۸ کنید.
۵-این بارعدددلخواهی راکه ابتداانتخاب کرده بودیدراازحاصل کم کنید.
حالاباتوجه به لیستی که در ادامه نوجود موجود می باشدشخصی که همیشه درقلبتان جای دارد بیابید.

۱-پدربزرگ

۲-پدر

۳-مادر

۴-خواهر

۵-برادر

۶-عمو

۷-دایی

۸-عمه

۹-خاله

۱۰-همسر

۱۱-دخترعمو

۱۲-پسرعمو

۱۳-دختردایی

۱۴-پسردایی

۱۵-دخترعمه

۱۶-پسرعمه

۱۷-دخترخاله

۱۸-پسرخاله

۱۹-دخترخواهر

۲۰-پسرخواهر

۲۱-دختربرادر

۲۲-پسربرادر

۲۳_خداوند

۲۴-زن عمو

۲۵-زن دایی

۲۶-شوهرعمه

۲۷-شوهرخاله

شاید زیادجا خورده باشی ولی علم هم نشون داد خداوندهمیشه توقلب شماجاداره…..

اگه شک داری دوباره عدد انتخاب کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *