۶ استعفا و ۲ استیضاح در دوره دوم دولت روحانی

در دولت دوازدهم تاکنون ۶ وزیر از سمت خود استعفا داده و ۲ وزیر هم استیضاح شده‌اند.