عبور حضرت موسی(ع) از دریا داستان یا واقعیت؟!!قسمت دوم

 حهت مشاهده تحقیقات مستند در مورد چگونگی حرکت حضرت موسی از دریا و غرق شدن لشگریان فرعون روی لینک آبی رنگ ذیل کلیک نمایید.

لازم به توضیح است که این مستند در دو قسمت تهیه شده است که قسمت دوم آن تقدیم می گردد.

https://www.instagram.com/tv/B_O2fE9A4SW/?igshid=1x17yfsxiyte5