فیلمی از سفر شاه ایران به بریتانیا در سال ۱۹۵۹ میلادی