فیلم کوتاهی از دیدار رهبر معظم انقلاب با سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی

 

“]