هراس اسرائیل از احتمال استقرار سامانه سوم خرداد در سوریه

روزنامه جروزالم پست در مقاله ای از احتمال استقرار سامانه موشکی سوم خرداد در سوریه درپی توافق غافلگیر کننده سرلشگر باقری با وزیر دفاع سوریه خبرداد و نوشت این یک تهدید برای اسرائیل خواهد بود.

ansoyesiasat