تعداد کل مبتلایان و فوت شدگان کرونایی تیرماه ۹۹ کشور+جدول تفکیک روزانه

سرانجام تیرماه ۱۳۹۹ به پایان رسید ماهی که در آن ۷۶۲۰۷ نفر بطور قطعی به کرونا در ایران مبتلا شدند و ۵۱۲۷ نفر از بین ما بر اثر این بیماری منحوس رفتند.