گشت و گذار به کوه بزآب کنگاور ۲۳ مرداد ۹۹ (عکسها به فیلم تبدیل گردیده)