حکایت دولت و ملّت و بورس و دلار و سکّه و سهام عدالت و …