میزان ظرفیت حافظه‌ی مغز انسان چقدر است

ظرفیت حافظه ی انسان ۲.۵ میلیون گیگابایت هست !

با این ظرفیت میشه ۳۰۰ سال فیلم ذخیره کرد یا تمام کتابهای نوشته شده موجود در جهان رو خوند !