ناگفته های جنگ از نگاه اسناد جهانی در «کلاشینکف‌های آمریکایی»؛ قسمت ۵