از دیروز تا امروز ۱۲ آبان ۱۳۹۹ فوت ۴۴۰ بیمار کرونایی در کشور

فوت ۴۴۰ بیمار در شبانه روز گذشته

🔹مبتلایان جدید: ۸۲۸۹ نفر
🔹️ قربانیان جدید: ۴۴۰ نفر

🔹 کل مبتلایان: ۶۲۸۷۸۰ نفر
🔹️ کل قربانیان: ۳۵۷۳۸ نفر

🔹 بهبودیافتگان: ۴۹۱۲۴۷ نفر
🔹 بیماران بدحال: ۵۳۱۵ نفر