فلسفه مرغی ! یک نمایش طنز تلویزیونی از تولیدات ابتدای انقلاب صداوسیما در سال ۱۳۵۹