آنچه شب گذشته (۴شنبه۱۷دی)در کنگره آمریکا گذشت

مشرق/ جلسه شمارش آرای الکترال در صحن کنگره آمریکا  چهارشنبه ۱۷ دی به آشوب کشیده شد و طرفداران خشمگین «دونالد ترامپ» توانستند وارد ساختمان کنگره شوند.نیروهای امنیتی آمریکا برای متواری کردن هواداران ترامپ از ساختمان کنگره به شلیک گاز اشک‌ور روی آوردند.