استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی روی موشک‌ها و پهپادها در مرحله نخست رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵

وقتی موشک‌ها همه روی یک هدف فرود می‌آیند.