داستان هنده همسر یزید، کنیز حضرت زینب (س)از زبان مرحوم کافی

زن یزید که سالهاى پیش در خانه عبدالله بن جعفر زیر دست حضرت زینب(س) کامل تربیت شده بود، روزگار او را به شام خراب انداخته و از جایى خبر ندارد.
یک وقت بر سر زبانها افتاد که جماعتى از اسیران خارجى به شام آمده اند. این زن از یزید درخواست کرد به دیدار آنها برود. یزید گفت شب برو.

واقعه هنده همسر یزید پلید از زبان مرحوم کافی

ادامه خواندن داستان هنده همسر یزید، کنیز حضرت زینب (س)از زبان مرحوم کافی

موشن گرافی جالبی درباره خلق پول و تعریف موشن گرافی

موشن گرافیک یا موشن گرافی به ویدئو های کوتاه
یا تیزرهای تبلیغایی می گویند که با استفاده از نرم های گرافیکی تولید می شوند.
این یک علم جدید در ایران محسوب میشود که اخیراً علاقه مندان زیادی را نیز به خود جذب کرده است.
معمولاً با نرم افزارهای مختلف شرکت ادوبی مثل افتر افکت و پریمایر آماده می شوند.
موشن گرافی در زبان فارسی تقریباً یک علم نوپا محسوب می شود.