طرح‌ گرافیکی جالب کاربران عراقی در آستانه ورود پاپ به بغداد

طرح‌ گرافیکی جالب کاربران عراقی در آستانه ورود پاپ به بغداد؛ این پوستر با اشاره به تعطیلی و تصرف کلیساهای عراق در زمان ورود داعش به عراق نوشت: «دستی که صدای زنگهای کلیسا را به صدا درآورد این دست بود»