ریشه ضرب المثل خروس اگر خروس باشه توی راهم می خونه

شخصی منزل یه روستایی مهمان بود ، خروس چاق و چله میزبان چشمشو گرفت بود.
مهمان ، نیمه های شب دور از چشم همه بلند شد خروس رو گرفت و به راه افتاد صاحبخانه از خواب بیدار شد و گفت :حالا که زوده داری میری ، بمون تا خروس بخونه بعد برو…

مهمان دزد در جوابش گفت:خروس اگر خروس باشه توی راهم می خونه.
دزد رفت و صاحبخونه از همه جا بی خبر گرفت خوابید…
صبح وقتی رفت سر لونه خروسه تازه فهمید دیشب مهمون بی معرفتش چی گفته…!