جالب‌ترین و مفهومی‌ترین مجسمه‌های جهان در برزیل معروف به مجسمه‌ی پدر و پسر

در این مجسمه‌ها، پسر از تکه‌هایی درست شده که از پدر جدا شده‌اند که درواقع فداکاری‌های پدر را نشان می‌دهد.