کلیپ سالگرد شهادت شهید حسنعلی دهنوی اولین شهید روستای دهنو کنگاور

 

روز ۱۱ اردیبهشت سالروز شهادت دلاورمرد دفاع مقدس تکاور شهید حسنعلی دهنوی می باشد که در سال ۱۳۶۱ ذر حبهه کرخه آسمانی شد.

یادش گرامی و با امام حسین محشور گردد.