کلیپی از تصاویر شهید یارمراد صوابی

کلیپی از تصاویر شهید یارمراد صوابی که مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۷ در منطقه دوجیله عراق به شهادت رسید و آرامگاهش در روستای دهنو کنگاور می باشد.