کلیپی از تصاویر شهید منصور سرمستی

کلیپی از تصاویر شهید منصور سرمستی که مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۷ در منطقه دوجیله عراق به شهادت رسید و آرامگاهش در روستای دهنو کنگاور می باشد.