کلیپی از تصاویر شهید فضل الله خزایی

کلیپی از تصاویر شهید فضل الله خزایی که مورخه ۱۳۶۱/۸/۷ در منطقه موسیان به شهادت رسید.