فیلمی از لحظه ورود شاه مخلوع به مشهد از هواپیما تا داخل حرم رضوى در سال ١٣۵۶

راز و نیاز شاه و حجاب و شمع روشن کردن فرح در حرم …