بدون کدام‌ اعضای بدن زنده می مانیم؟

آیا می‌دانستید که افراد در شرایط خاص می‌توانند با نیمی از مغز، زندگی نسبتا طبیعی داشته باشند. علاوه بر مغز، برخی اعضای دیگر از بدن وجود دارند که بدون آن‌ها نیز می‌توان زنده ماند. این دسته از اعضای بدن، اندام غیر حیاتی (non vital organs) نامیده می‌شوند. در ادامه مطلب، به این موارد اشاره شده است.

ادامه خواندن بدون کدام‌ اعضای بدن زنده می مانیم؟