فیلم مستند عَلَف نبرد یک ملت برای زندگی در مورد ایل بختیاری سال ۱۳۰۴

قبل از مشاهده فیلم توضیحات این صفحه و ادامه را بخوانید.

فیلم مستند عَلَف: نبرد یک ملت برای زندگی، (به انگلیسی: Grass: A Nation’s Battle for Life) فیلم مستند علف اولین مستند ساخته شده در ایران( سال ۱۳۰۴ هجری شمسی ۱۹۲۵ میلادی) ،تصویر برداری شده از کوچ عشایر ایل بختیاری طایفه بابااحمدی (بختیاری‌ها بامدی گویند) به مناطق سردسیر چهار محال بختیاری برای دستیابی به چراگاه تابستانه و سردسیری…

ادامه خواندن فیلم مستند عَلَف نبرد یک ملت برای زندگی در مورد ایل بختیاری سال ۱۳۰۴