ریشه ضرب المثل هرچه می‌گویم نر است می‌گوید بدوش

  • مورد استفاده:به کسی گفته می‌شود که اصرار زیاد به کار غیرممکن دارد.
    در دوره‌ای که نادر افشار پادشاه ایران بود، حکایت‌های جالبی نقل شده است. نادرشاه مرد جنگ بود و بیشتر عمر خود را صرف لشکرکشی‌های مختلف کرد و تا توانست تمام ایران را تحت فرمان خود درآورد و حتی به کشورهای همسایه‌ی خود نیز لشکرکشی کرد و آنها را هم تحت اطاعت خود درآورد. از جمله هند که آن موقع کشوری بزرگ با ذخایر فراوان طلا و نقره و انواع جواهرات و الماس بود. نادر غنایم فراوانی از این حمله‌ها جمع آوری کرد و به ایران آورد.

ادامه خواندن ریشه ضرب المثل هرچه می‌گویم نر است می‌گوید بدوش