مرگبارترین اپیدمی های تاریخ

اشگاه خبرنگاران/ مرگبارترین بیماری های واگیردار جهان و معرفی بدترین پاندمی «اپیدمی» در طول تاریخ بشریت از طاعون‌ها تا کرونا را می‌خوانید.بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت پاندمی بـه معنای همه‌ی گیری یک ویروس جدید در سراسر جهان اسـت کـه افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

ادامه خواندن مرگبارترین اپیدمی های تاریخ