ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران امروز درگذشت

سایت شخصی سیدابوالحسن بنی صدر از درگذشت اولین رئیس جمهور ایران در بیمارستان سالپتریه پاریس خبر داد.

بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران که تنها ۱۷ ماه در این پُست قرار داشت. سرانجام در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مجلس اول رای به عدم کفایت او را داد. بنی صدر بعد از این اتفاق به فرانسه فرار کرد و در همان کشور درگذشت.

ابوالحسن بنی‌صدر درگذشت