پایان کلاس و دعا برای شفای آقایان پوربشاش فرمانده سابق بهداری غرب و محمد پیامی

جلسه آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری و تماس حاج غیاثوند با آقایان حاج پوربشاش فرمانده سابق بهداری غرب و حاج محمد پیامی که در بستر بیماری هستند و دعا برای شفای عاجل این عزیزان که از فرماندهان بهداری زمان دفاع مقدس هستند.