پایان کلاس آموزش عربی و قرائت حدیث کساء به نیت شفای آقایان پوربشاش و محمد پیامی

پایان کلاس آموزش عربی اردیبهشت ۱۴۰۱ و قرائت حدیث کساء به نیت شفای عاجل همکاران عزیزمان آقایان حاج عبدالحسین پوربشاش و حاج محمد پیامی که از فرماندهان بهداری زمان دفاع مقدس هستند.