بی‌اعتنایی به سرود ملی !

حسین انتظامی:
🔹بی‌اعتنایی به سرود ملی، تب ناصوابی است که در روزهای اخیر در بازی‌های ورزشی به راه افتاده است.

🔹این کار از زاویه نشانه‌شناسی، بی‌اعتنایی به هویت ملی قلمداد می‌شود، حتی اگر نیت ورزشکاران نباشد.

🔹بحث بر سر انتقاد یا اعتراض نیست؛ آنان هم مثل هر شهروندی ممکن است از موضوعی یا سیاستی، ناخرسند و حتی به حق، معترض باشند اما راه آن، بدون شک بی‌اعتنایی و بلکه اهانت به هویت ملی و نمادهای آن نیست چرا که عملا انکار خود است.

🔹ورزشکارانی که این راه را برگزیده‌اند تا چه میزان دانش تخصصی در امر منافع و امنیت ملی دارند؟ آیا در تاریخ ورزش جهان، حتی یک نمونه مشابه را دیده‌اند؟

🔹همه اعضای تیم‌های ٣١ کشور دیگری که در جام جهانی شرکت می‌کنند آیا از همه سیاست‌های دولت‌هایشان، رضایت کامل دارند؟ اما هم آنان و هم همه ملی‌پوشان طول تاریخ، حرمت نمادهای هویتی ملی را پاس می‌دارند.