واکنش نیکزاد به ادعای علی‌اف: نوه نمی‌تواند منکر بابابزرگ شود!

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خدابنده پیرامون اظهارات رئیس جمهور آذربایجان در خصوص تمامیت ارضی ایران گفت: نوه که نمی‌تواند منکر بابابزرگ خود شود. سخن‌های ایشان مبنایی ندارد.